Disclaimer


Alle informatie op deze website in welke vorm dan ook (teksten, prijzen, afbeeldingen, videofragmenten etc.) is eigendom van Hotel Ravel, behalve als dit anders is vermeld. Niets mag zonder toestemming van Hotel Ravel verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.

Hotel Ravel besteedt de uiterste zorg aan de inhoud en samenstelling van deze website. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet (meer) juist is. Aan de inhoud en samenstelling van deze website kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. Hotel Ravel en haar medewerkers zijn in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, ten gevolge van of verband houdende met het gebruik of het (gedeeltelijk) niet kunnen gebruiken van de informatie op de website.

Op verschillende plaatsen in deze website wordt toegang geboden tot websites van derden. Hotel Ravel en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik of het (gedeeltelijk) niet kunnen gebruiken van de informatie op deze websites van derden.

Hotel Ravel behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website.